Przystanek Piaśnicka/Kurlandzka na trasie tramwajowej w Poznaniu.

W Poznaniu podczas budowy przystanku tramwajowego Piaśnicka/Kurlandzka wykorzystano system kotwienia mechanicznego oraz elementów złącznych. Dodatkowo, na miejsce budowy, dostarczono systemy biernej ochrony przeciwpożarowej, m.in.: ogniochronne zaprawy do zabezpieczenia przejść kablowych oraz masy akrylowe idealne do prac uszczelniających.