Uniwersytet Gdański Wydział Chemii.

 

Nowy budynek Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Chemicznego posiada 188 laboratoriów chemicznych, 15 laboratoriów i pomieszczeń komputerowych, pięć sal audytoryjnych oraz nowoczesne sprzęty. W czasie realizacji tego projektu dostarczono zamocowania termoizolacji fasadowych, m.in.: wełny mineralnej przeznaczonej do nowoczesnych systemów ociepleń elewacji.