Budynek Mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jacewskiej w Inowrocławiu.

Podczas trwania realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jacewskiej w Inowrocławiu wykorzystano system kotwień mechanicznych do balustrad balkonowych.