Odmanganiacze

Rozpuszczone w wodzie sole manganu są trwalsze i nie hydrolizują tak łatwo, jak sole żelaza, do nich usunięcia niezbędne są odpowiednie katalizatory. Skuteczność odmanganiania zależy ponadto od odczynu wody. Najkorzystniej przebiega ono przy pH >10, przy którym związki manganu hydrolizują na Mn(OH)2. Po napowietrzeniu 2wodorotlenki te wytrącają się w postaci nierozpuszczalnych Mn(OH)3 . Przy niższych 3 wartościach pH odmanganianie jest możliwe tylko w obecności katalizujące działających tlenków manganu, które osadzając się na złożu w filtrze ciśnieniowym sorbują mangan w postaci wodorotlenków. Przeprowadzamy badania wody i wykonujemy dobór urządzeń. Następnie projektujemy instalację i realizujemy inwestycję.

ZAPYTAJ EKSPERTA!

ZAPYTAJ EKSPERTA!

Marta Czarnecka

Ekspert ds. systemów uzdatniania
tel. 720 832 556
e-mail: marta@invest-support.pl

specjalistyczny asortyment

GWARANTOWANA JAKOŚĆ

NATYCHMIASTOWA WYSYŁKA

DORADZTWO
I WSPARCIE

dowiedz się więcej